Informatie voor vertegenwoordigers

Dr. Karolien Verschueren ontvangt vertegenwoordigers enkel op afspraak.
Een afspraak kan gepland worden via het online-agendasysteem onder de locatie ‘Vertegenwoordigers’.

Gelieve op jaarbasis niet meer dan 3 afspraken te maken.