Informatie voor patiënten

Consultatie

Om wachttijden te vermijden, wordt er enkel op afspraak gewerkt.
Indien er geen afspraken meer vrij zijn, aarzel dan niet om telefonisch contact op te nemen!

Er kan eenvoudig online een afspraak gemaakt worden via deze link of na telefonisch contact.

Enkele tips:

 • Gelieve steeds uw identiteitskaart mee te brengen op consultatie.
 • Maak uw afspraak bij voorkeur online, dat bespaart telefoongerinkel tijdens de consultatie.
 • Maak meerdere afspraken indien je niet alleen op consultatie komt, op die manier kan er voor iedereen voldoende tijd worden voorzien.
 • Kom op tijd.
 • Voor het verplaatsen van een afspraak, maak je een nieuwe afspraak en annuleer je de initiële afspraak. Indien niet meer mogelijk, gelieve telefonisch contact op te nemen.
 • Verwittig tijdig indien u een gemaakte afspraak niet kunt nakomen.
  In geval van herhaaldelijk niet tijdig verwittigen, kan het niet nakomen van een gemaakte afspraak aangerekend worden.
 • Indien er een pre-operatief of uitgebreid onderzoek (vb. verzekeringsonderzoek, gynaecologisch onderzoek) dient te gebeuren, kunnen er 2 afspraken na elkaar gemaakt worden. Zo kan er voldoende tijd worden voorzien, de prijs voor de consultatie wijzigt niet.
 • Dringende gevallen worden tussen de consultatie door opgevangen, bij voorkeur na telefonische aanmelding. Hierdoor kan de wachttijd oplopen, waarvoor hopelijk begrip.

Uiteraard kan je niet voorzien wanneer je ziek wordt en zal je bij acute problemen steeds zo snel mogelijk verder geholpen worden.

 

Huisbezoeken

Gelieve, in de mate van het mogelijke, op raadpleging te komen. De omstandigheden voor onderzoek en behandeling zijn immers optimaal binnen de praktijkruimte: het medische dossier is bij de hand, al het nodige onderzoeksmateriaal is aanwezig, … .
Huisbezoeken worden voorbehouden voor patiënten die om gezondheidsredenen niet zelf naar de praktijk kunnen komen.
Dringende gevallen krijgen steeds voorrang.

Huisbezoeken kunnen alleen telefonisch aangevraagd worden, bij voorkeur voor 11u00, op het telefoonnummer: 015 680 340.
Graag steeds vermelden van naam en adres, bijzondere afspraken om huis te kunnen betreden indien van toepassing.

 

Telefonische bereikbaarheid

Dr. Karolien Verschueren is dagelijks telefonisch bereikbaar tussen 8u00 en 19u00.

Uitzonderlijk wordt er doorverwezen naar een collega in de buurt of vroeger naar de wachtdienst.
Dit zal tot een minimum beperkt worden, maar zal soms noodzakelijk zijn om te kunnen deelnemen aan opleidingen.

 

Attesten en resultaten

Gelieve voor het invullen van attesten en formulieren steeds op raadpleging te komen.
Uw huisarts mag enkel attesten schrijven die stroken met de waarheid: valse attesten zullen steeds geweigerd worden.

De huisarts schrijft medicatie voor voor een bepaalde periode. Gelieve op het einde van die periode persoonlijk langs te komen voor een controle en het vernieuwen van de medicatie.
Er worden geen voorschriften meegegeven aan familieleden of afgehaald zonder consultatie.

Het opvragen van onderzoeks- en laboresultaten kan telefonisch.
Gelieve het gesprek zo kort mogelijk te houden en voor een uitgebreide bespreking steeds langs te komen op raadpleging. Op die manier worden storende, langdurige telefoongesprekken tijdens de consultatie vermeden.

 

Technische prestaties

U kan bij uw huisarts onder andere terecht voor:

 • Bloedafname, urine-onderzoek, stoelgangsonderzoek
 • Elektrocardiogram
 • Verwijderen van oorproppen
 • Hechtingen en wondzorg
 • Kleine heelkunde: verwijderen van huidletsels, wratten, ingegroeide teennagel, …
 • Gynaecologisch onderzoek en afname van uitstrijkjes
 • Zwangerschapstest en -begeleiding
 • Zuigelingenzorg en pediatrie
 • Reisadvies
 • Vaccinaties
 • Psychosociale problematiek
 • Preventieve onderzoeken (soa-screening, uitstrijkje, dikkedarm/borstkanker, …)
 • Pre-operatieve onderzoeken
 • Palliatieve thuiszorg

 

GMD

Een globaal medisch dossier (GMD) houdt in dat je huisarts alle belangrijke medische gegevens (operaties, chronische ziekten, verslagen van andere zorgverleners, medicatie, …) overzichtelijk verzamelt. Hierdoor kan er een betere individuele begeleiding en overleg tussen verschillende zorgverleners gegarandeerd worden. Dit dossier zorgt ervoor dat je huisarts een totaalbeeld heeft van je gezondheidstoestand en kan er beter beoordeeld worden welke onderzoeken nodig/overbodig zijn en of de huidige behandelingen niet in strijd zijn met elkaar.

Het GMD is gratis voor iedereen: de jaarlijkse bijdrage (€30) wordt volledig terugbetaald door uw ziekenfonds. Bovendien krijgt u 30% vermindering op het REM-geld voor een raadpleging bij of een huisbezoek door je eigen huisarts en een verhoogde terugbetaling voor een consultatie bij een geneesheer-specialist na doorverwijzing via de eigen huisarts.
Het terugbetalingstarief is afhankelijk van de categorie waartoe je behoort (vermeld op jouw kleefbriefje).

Indien gewenst, kan je een GMD openen door ernaar te vragen tijdens een raadpleging of huisbezoek. Ouders dienen dit voor hun kind(eren) aan te vragen. Een GMD dient jaarlijks verlengd te worden.
Bij verhuis of wijziging van huisarts kan het dossier, op jouw vraag, eenvoudig worden doorgegeven aan de nieuwe huisarts.