Nieuwsflash Coronavirus

Reisadvies

!!! GELIEVE AANDACHTIG TE LEZEN !!!

Beste patiënten,

Gezien de recente corona-pandemie en de huidige nasleep hiervan waarin we ons heden bevinden, dienen ook huisartsenpraktijken zich aan te passen aan de nieuwe situatie. Concreet houdt dit in dat de praktijken stilaan opnieuw heropstarten, echter onder strenge regelgeving en de nodige aanpassingen.

Om te garanderen dat de consultaties in alle veiligheid kunnen verlopen, is het noodzakelijk enkele aanpassingen door te voeren in de werking van de praktijk.
Zo staat de online-agenda open voor NIET-ZIEKE patiënten, zowel voor dringende als niet-dringende problemen (vb. voorschriften, attesten, resultaten, onderzoeken, …). Op dit moment worden ZIEKE patiënten nog steeds telefonisch verder geholpen of verwezen naar het triagepunt. Indien u twijfelt of u een afspraak mag inboeken of niet, neem dan gerust telefonisch contact op (015 680 340).
Voor een huisbezoek neemt u, zoals altijd, telefonisch contact op.

Praktisch kan u volgende zaken terugvinden in de online-agenda:
– ‘Maak afspraak’ = consultatie in de praktijk voor NIET-zieke patiënten
– ‘Telefonisch consult‘ = telefonische afspraak, u zal opgebeld worden door dr. Karolien tussen de aangegeven uren.

Om ieders veiligheid te kunnen garanderen is het eveneens van belang dat iedereen zich aan volgende afspraken houdt:
– Kom NIET naar de praktijk wanneer u last heeft van hoest, loopneus, kortademigheid, keelpijn, koorts, geur- of smaakverlies, buikpijn, diarree of elk ander signaal dat kan wijzen op een verkoudheid, griep of COVID-19.
U kan telefonisch contact opnemen of een telefonische afspraak boeken online.
– Kom NIET naar de praktijk wanneer u de afgelopen 14dagen in contact bent geweest met iemand die een corona-infectie doormaakt.
– Voor kinderen onder de 12 jaar neemt u telefonisch contact op
– Draag een mondmasker bij het betreden van de praktijk en ontsmet uw handen na het binnenkomen (alcoholgel ter beschikking).
– Kom ALLEEN naar uw afspraak of indien nodig met maximaal 1 begeleider.
– Wacht buiten of in de auto tot het afgesproken uur, dan mag u binnenkomen.
– De praktrijkruimte wordt dagelijks gepoetst en ontsmet waar nodig na iedere patiënt. Dit kan even tijd vragen tussen 2 patiënten door.
– Vermijd zoveel als mogelijk het gebruik van het toilet in de praktijk.
– Dr. Karolien draagt eveneens een mondmasker en handschoenen waar nodig.

Bedankt voor jullie begrip, samen staan we sterk!
Dr. Karolien

Welkom op de website van dr. Karolien Verschueren.

Zij studeerde af als arts aan de Katholieke Universiteit van Leuven in 2014. Nadien vervolledigde zij haar opleiding tot huisarts in de huisartsenpraktijk van dr. Kristel Van Craenenbroeck te Eppegem.
Tijdens haar studie volgde zij reeds enkele aanvullende opleidingen, waaronder elektrocardiografie te Leuven, spirometrie te Antwerpen, opleiding tot coördinerend en raadgevend arts te Vilvoorde.

Op 17 oktober 2016 is zij van start gegaan met haar eigen huisartsenpraktijk te Putte, waar zij opgroeide.
Dr. Karolien Verschueren is tevens aangenomen geneesheer bij defensie en politie.

Visie

Als huisarts vind ik het belangrijk om te kunnen werken volgens de huidige wetenschappelijke richtlijnen en op de hoogte te blijven van nieuwe inzichten. Om met de stand van zaken te kunnen bij blijven, volg ik regelmatig extra opleidingen en bijscholingen.
Gezien in onze moderne maatschappij een multidisciplinaire zorgaanpak niet meer weg te denken is, wordt er dan ook belang gehecht aan een goede samenwerking met andere gezondheidswerkers (onder andere thuisverpleging, kinesisten, logopedisten, diëtisten, omgevende ziekenhuizen en specialisten, mutualiteit, …) om tot de best mogelijke zorg te kunnen komen.

Af en toe kan het gebeuren dat hierdoor een lichte wijziging in consultatieschema optreedt.

De geldende tarieven zijn conform de RIZIV-normen.
Om de patiënt te beschermen tegen onaangename financiële verrassingen, worden er immers afspraken gemaakt tussen ziekenfondsen en zorgverleners over de tarieven. Wie het akkoord aanvaardt, respecteert de officiële tarieven en mag geen ereloonsupplementen vragen.

Consultatieschema

Er wordt uitsluitend consultatie op afspraak gevoerd, dit om onnodige wachttijden te vermijden.

Een afspraak kan, bij voorkeur, online gemaakt worden via de website of telefonisch.
(Wenst u de dag zelf nog een afspraak te maken, maar is de online agenda reeds volzet? Bel even en we zoeken samen naar een oplossing!)

Een huisbezoek kan alleen telefonisch aangevraagd worden.