Welkom op de website van dr. Karolien Verschueren.

Zij studeerde af als arts aan de Katholieke Universiteit van Leuven in 2014. Nadien vervolledigde zij haar opleiding tot huisarts in de huisartsenpraktijk van dr. Kristel Van Craenenbroeck te Eppegem.
Tijdens haar studie volgde zij reeds enkele aanvullende opleidingen, waaronder elektrocardiografie te Leuven, spirometrie te Antwerpen, opleiding tot coördinerend en raadgevend arts te Vilvoorde.

Op 17 oktober 2016 is zij van start gegaan met haar eigen huisartsenpraktijk te Putte, waar zij opgroeide.
Dr. Karolien Verschueren is tevens aangenomen geneesheer bij defensie en politie.

Visie

Als huisarts vind ik het belangrijk om te kunnen werken volgens de huidige wetenschappelijke richtlijnen en op de hoogte te blijven van nieuwe inzichten. Om met de stand van zaken te kunnen bij blijven, volg ik regelmatig extra opleidingen en bijscholingen.
Gezien in onze moderne maatschappij een multidisciplinaire zorgaanpak niet meer weg te denken is, wordt er dan ook belang gehecht aan een goede samenwerking met andere gezondheidswerkers (onder andere thuisverpleging, kinesisten, logopedisten, diëtisten, omgevende ziekenhuizen en specialisten, mutualiteit, …) om tot de best mogelijke zorg te kunnen komen.

Af en toe kan het gebeuren dat hierdoor een lichte wijziging in consultatieschema optreedt.

De geldende tarieven zijn conform de RIZIV-normen.
Om de patiënt te beschermen tegen onaangename financiële verrassingen, worden er immers afspraken gemaakt tussen ziekenfondsen en zorgverleners over de tarieven. Wie het akkoord aanvaardt, respecteert de officiële tarieven en mag geen ereloonsupplementen vragen.

Consultatieschema

Er wordt uitsluitend consultatie op afspraak gevoerd, dit om onnodige wachttijden te vermijden.

Een afspraak kan, bij voorkeur, online gemaakt worden via de website of telefonisch.
(Wenst u de dag zelf nog een afspraak te maken, maar is de online agenda reeds volzet? Bel even en we zoeken samen naar een oplossing!)

Een huisbezoek kan alleen telefonisch aangevraagd worden.